Follow

The Turin Horse (2011), Béla Tarr, Ágnes Hranitzky
فیلم در سال ۱۸۸۹ اتفاق می‌افتد و گوشه‌ای از زندگی فردریش نیچه را روایت می‌کند. داستان از جایی شروع می‌شود که نیچه در هنگام قدم زدن در شهر تورین ایتالیا تصادفی به درشکه سواری بر می‌خورد که در حال شلاق زدن اسبش است. نیچه عصبانی از این کار درشکه سوار، به طرف اسب می‌رود و از اسب دفاع می‌کند، از آن روز به بعد نیچه ۱۰ سال پایانی عمرش را در جنون و انزوا می‌گذراند…

@Maryam
آره روایت اسبی که درشکه‌چی شلاق می‌زده درسته اما بیماری نیچه در سال‌های پایان عمرش ربطی به این قضیه نداشته.
البته بسیاری هم بر این باورند که نیچه تظاهر به بیماری می‌کرده. یه اصطلاح هم براش داریم "تجاهل عارف" که گاه عرفا که می‌خواستند دوری کنند از جامعه و زندگی آرامی داشته باشند تظاهر به دیوانگی می‌کردند.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.