سارا نیست و بنده دارم خورشت کنگر می‌پزم

@mz چرا حرومشون میکنین😶😑😑😑ماست کنگر درست کنین

Follow

@saeb
یه طبقه فریزر کنگر و ریواسه
ماست و کنگر رو هم درست می‌کنیم

دستورهای فراوانی برای خورشت کنگر با سبزی یا با رب و لپه هست اما ما فقط گوشت رو با پیاز و سیر و ادویه تفت می‌دیم و می‌پزیم بعد که آب غذا کم شد دوغ و کنگر رو اضافه می‌کنیم و در نهایت یه کم زعفرون

دوغ باید به کم ترش باشه البته 😁

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.