یه سری از کتاب‌های ماهور
برای دوستانی که در خانواده کودک دارند.
اگر کتاب خوب کودک می‌شناسید لطفا معرفی کنید.

@mz
یک سری کتاب هم بهمن دارالشفایی توصیه می‌کنه توی کانالش
کلی کتاب معرفی کرده برای بچه‌ها
خواستی هشتگایی که توی همین پست هست رو چک کن و ببین

t.me/bahmanshafa/16579

@hosein
آره دیدم
مشکلش اینه که گروه سنی رو مشخص نمی‌کنه
به خودش هم پیام دادم یه مدت می‌زد اما بعد دوباره بی‌خیال شد.

@mz

خب اونش که آسون در میاد به نسبت
opac.nlai.ir/

توی کتابخونه ملی اسم کتاب رو بزن توی مشخصات بخش یادداشت میزنن معمولا گروه سنی رو الان کتاب همین لینک رو داشت زده الف و ب

opac.nlai.ir/opac-prod/search/

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.