می‌دونین این چیه؟
@danialbehzadi
به زودی راجع بهش بیشتر می‌نویسم

@danialbehzadi
اگر جدی پاین نوت می‌خوای بگو سفارش بذارم برات
هزینه‌اش هم قیمتش هست به اضافه ۲۵ دلار هزینه باربری که وقتی آورد به دلار پرداخت می‌کنیم

@mz
پاین‌نوت واقعا برای فروش موجوده؟ روی فروشگاه pine64 پیدا نکردم.
@danialbehzadi

Follow

@ahangarha @danialbehzadi
لینکی که برام ایمیل کرده هنوز برای سفارش گذاری کار می‌کنه اما زده قبلا سفارش‌گذاری انجام شده انگار فقط یه دونه می‌شه سفارش داد.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.