این i3 هم بخشی از wish listـمه. یه روزی یاد می‌گیرم.

@0xarh
عذرخواهی می‌کنم اینو می‌گم، ولی ویندوز منیجرا آشغالن، گول ظاهرشونو نخور، یکی دو بار سمتشون رفتم نشد که نشد، دقیقاً مثلِ فدوراس برام.🤦🏽‍♂️

@Salizan @0xarh

چه استدلالیه برادر من بهترین چیزن تایلینگ‌ها اصلا عادت کنی نمیدونی چجوری قبلش زندگی میکردی
شما خودتو ۶ روز مجبور به استفاده کن دیگه برنمی‌گردی.

(شمایی که الان میای میگی یک ماه روش بودی و عادت نکردی مورد خاصی 😂)

Follow

@hosein @Salizan @0xarh
من دارم یه آشغال می‌نویسم :)

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.