Show newer

لوگو داده های عمومی در دو مدل عادی و کوچک وجود دارد. این لوگو که با جاوا اسکرپیت ساخته شده است، خود یک داده عمومی است و شما می توانید از آن بیاموزید یا با تغییر آن، تصویر دیگری ایجاد کنید. مخزن گیت لوگو:
framagit.org/pdcommunity/logo
همچنین برای دیدن معنی، شرایط استفاده و اطلاعات بیشتر درباره لوگو، این صفحه را ببینید:
pdcommunity.ir/about/logo/

فرض کنید وب جهانی یک شبکه انحصاری بود؛ در این صورت شما برای ورود به آن باید اطلاعات خود را در اختیار صاحب وب قرار می دادید یا مطالب خود را با سیاست های او هماهنگ می کردید که حذف نشود. یعنی عملا دیگر وب وجود نداشت.
شبکه های انحصاری که عموما بر پایه داده های انحصاری ساخته شده اند، همان معایب داده های انحصاری را دارند؛ پس بهتر است برای مقابله با انحصارگران، از جایگزین های غیرمتمرکزشان که بر پایه داده های عمومی است استفاده شود.
بیشتر بخوانید:
pdcommunity.ir/articles/distri

اکولوژی متن باز شبکه ای از کشاورزان و مهندسانی است که هدفشان تولید «مجموعه ساخت و ساز روستای سراسری» یا GVCS است. GVCS مجموعه ای از 50 نوع دستگاه صنعتی است که با آن بتوان یک جامعه کوچک مدرن را با داده های عمومی راه اندازی کرد.
وبسایت پروژه:
opensourceecology.org/

اگر چه برای به دست آوردن بیشترین سود از داده ای که در حال توسعه آن هستید، باید آن را انحصار کنید، اما این به این معنی نیست که داده های عمومی را باید به صورت عام المنفعه تولید کنید و هزینه تولید آن را از جیب پرداخت کنید. شما می توانید در توسعه داده های عمومی مشارکت کنید و مزد کار خود را دریافت کنید. روش های متداول این کار را ببینید:
pdcommunity.ir/articles/make-m

افراد زیادی هستند که با داده های عمومی آشنا نیستند و انحصار را طبیعی و تنها راه ممکن می بینند.
کمپین تکثیر از شما دعوت می کند تا دو نفر را با جمعیت داده های عمومی آشنا کنید. اگر هر فرد جدید در یک هفته بعد از آشنایی اش دو فرد دیگر را با داده های عمومی آشنا کند، طی شش ماه تمام افراد ایران و اگر افرادی از خارج کشور را نیز آشنا کنند طی نه ماه تمام مردم جهان با داده های عمومی آشنا خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
pdcommunity.ir/campaigns/virus

رپرپ خانواده ای از پرینتر های سه بعدی با داده های عمومی است که پرینتر سه بعدی را از یک فناوری گران به یک فناوری در دسترس همه تبدیل کرده است. رپرپ ها فراوان ترین پرینتر های سه بعدی در امروز هستند. رپرپ نشان می دهد که داده های عمومی می تواند ساختار های ناکارآمد و ناعادلانه فعلی را در هم بشکند و فناوری های پیچیده را برای عموم فراهم کند.
بیشتر بخوانید:
pdcommunity.ir/articles/reprap
وبسایت رپرپ:
reprap.org/

نرم افزار عمومی، آزاد و متن باز هر سه به یک مفهوم اشاره دارند. اما از زاویه های متفاوتی به این موضوع نگاه می کنند و این نگاه متفاوت ممکن است به رفتار های متفاوتی منجر شود.
بیشتر بخوانید:
pdcommunity.ir/articles/public

آینده تولید، عمومی و غیر متمرکز است.
کارخانه های عظیم امروز بسیار گران، تک محصوله و بدون انعطاف هستند.
اما کارخانه های عمومی و غیر متمرکز بر خلاف آن ها در دسترس همه، عام منظوره، بسیار منعطف و در شرایطی بهینه تر هستند.
عکس زیر، تکامل تولید را نشان می دهد:

تصور کنید که همه داده ها در جهان عمومی باشند و همه یاد بگیرند که انحصار به ضرر خودشان و جامعه است. این دنیای آرمانی چه ویژگی هایی خواهد داشت؟
نوشته "رویای داده های عمومی" سعی می کند تا چشم اندازی از آن جهان ارائه دهد:
pdcommunity.ir/articles/public

چه خدمات یا نرم افزار انحصاری می شناسید که جایگزینی بر پایه داده های عمومی دارند؟ آن ها را در جایگزین یاب جستجو کنید و اگر وجود نداشت اسم آن را در زیر کامنت کنید.
لینک جایگزین یاب:
alternative.pdcommunity.ir/

سکوی تامین مالی داده های عمومی یک برنامه در حال توسعه است که به کمک آن می توانید برای ایجاد و توسعه داده های عمومی مبالغ مورد نیاز را جمع آوری کنید.
اطلاعات بیشتر و مشاهده دمو در:
pdcommunity.ir/projects/fund-p

داده ها را می توان به وسیله کامپیوتر ها در بی نهایت نسخه کپی کرد. چیزی که عرضه آن بینهایت است قیمت آن صفر می شود و در نتیجه همه مالک آن می شوند. پس هر داده ای که جلوی عرضه آن گرفته نشود و احتکار نشود تبدیل به یک داده عمومی می شود...
درباره رابطه داده های انحصاری و احتکار بیشتر بخوانید:
pdcommunity.ir/articles/why-ho

به کمک راهنمای مشارکت در جایگزین یاب alternative.pdcommunity.ir/inf
می توانید جایگزین هایی که برای داده های انحصاری می شناسید را در فهرست داده های عمومی اضافه کنید تا جایگزین یاب در نتایجش آن ها را نمایش دهد.

می دانید که داده های عمومی بهتر از داده های انحصاری هستند اما نمی توانید بدون تولید داده های انحصاری زندگی خود را بگذرانید؟ نوشته
pdcommunity.ir/articles/preven
شاید بتواند به شما کمک کند. توجه کنید که اگر هیچ کس داده انحصاری تولید نکند همه داده های موجود در جهان عمومی می شوند!

به کمک جایگزین یاب
alternative.pdcommunity.ir
می توانید جایگزینی آزاد و عمومی برای خدماتی که هر روزه از آن استفاده می کنید بیابید.

این حساب، حساب رسمی جمعیت داده های عمومی در شبکه اجتماعی غیر متمرکز ماستودون است که آیینه آن در توییتر نیز وجود دارد.

mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.