می‌خوام از فردا هر روز یک عکس از مجموعهٔ عکس‌های هوایی یئوری (گئورگ) گرستر از ایران رو بذارم اینجا، ببینید صفا کنید.

[۱۰]
کبوترخانه‌ها.
(به گمانم اینجا مزارع اطراف انشعابات زاینده‌رود باشد. مطمئن نیستم. کبوترخانه‌ها بناهایی‌اند همزمان برای جا و مکان دادن به پرنده‌ها، و جمع‌آوری فضولاتشان برای استفاده در کشاورزی.)

[۱۱]
دخمهٔ زرتشتیان یا برج خاموشان، یزد.

«دخمه مکانی است که زرتشتیان مردار آدمیان را که بنا بر عقاید آن‌ها نجس و پاریار است در آن می‌گذاشتند تا گوشت مردار توسط درندگان و پرندگان خورده شود، آن‌گاه باقی‌ماندهٔ استخوان‌ها را درون چاه میانهٔ دخمه انبار می‌کردند. بنا بر عقاید زرتشتیان، دفن مردار موجب آلودگی عنصر مقدس خاک می‌گردید. در دین زرتشتیان سوگواری و بی‌تابی برای مرگ عزیزان به سختی منع شده‌است.»

[۱۴]
شالیزارهای مطبق.
[مکانش برایم معلوم نیست. ولی احتمالاً گیلان باشد.]

سه چهار روزی استراحت بدیم تا اینا ته نشین بشن، بعد سری دوم رو شروع می‌کنیم.😉

@plodder
هر روز من: دیگه از این قشنگ‌تر نمی‌تونه عکسی بذاره.
فرداش: یا خدا!

@cleopatra
با ما همراه باشید. هر روز شگفت‌زده‌تر از دیروز. :)))

@plodder
اینا آب ه، درسته؟
شبیه صدف شده اند

@cleopatra
آره. آب می‌بندن توشون. مثل یک آینهٔ هزارتیکه است. جالبه که فرم خود شالیزاره هم شبیه نقشهٔ ایرانه یه‌جورایی :)

@plodder
دقیقا منم اول متوجه این شدم که شبیه نقشه ایران کنونی شده. قسمت بالاش هم درخت بیشتری داره.
از نزدیک هم باید زیبا باشه.

@plodder
آقا دو روز ه از گئورگ گرستر عکس نذاشتی حواسم هست آ. :)

@cleopatra
می‌ذارم می‌ذارم :))
نمی‌خوام عکسای به این قشنگی برای خط زمانی عادی بشه. گفتم یخورده فاصله بندازم.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.