Show newer

این ۵ دقیقه از صحبت‌های رو گوش کنید.

با بی‌شرمی تمام می‌گه با نخبگان --که مایهٔ تعادل، ثبات و همبستگی و مظهر عقل و عقلانیت(!) و گفت‌وگو در جامعه هستن-- تودهٔ فقیر و بی‌سواد و جاهل به آسونی دست به می‌زنه و تمدن ایرانی رو --که میخ‌های ثباتش رو از دست داده و مثل ژله ناپایدار شده-- به ورطهٔ نابودی و می‌کشونه!
همین‌قدر علنی از فقرا (تو بخوان طبقهٔ کارگر) شیطان می‌سازه و اونا رو تا حد یک مشت حیوان وحشی، که بهره‌ای از مدنیت ندارند، پایین می‌آره. مردک دوزاری.🤮

[۱۴]
شالیزارهای مطبق.
[مکانش برایم معلوم نیست. ولی احتمالاً گیلان باشد.]

Show thread

به قول رفیقم، اینا می‌خوان دست بچه‌ها توی CGI باز باشه. در حدی که بتونن Avengers بعدی رو اونجا فیلم‌برداری کنن :)))

Show thread

در پایین کادر مسیر نقطه‌چینی را می‌بینیم که طی می‌کند تا به آن آب‌انبار بادگیردار برسد.

Show thread

[۱۱]
دخمهٔ زرتشتیان یا برج خاموشان، یزد.

«دخمه مکانی است که زرتشتیان مردار آدمیان را که بنا بر عقاید آن‌ها نجس و پاریار است در آن می‌گذاشتند تا گوشت مردار توسط درندگان و پرندگان خورده شود، آن‌گاه باقی‌ماندهٔ استخوان‌ها را درون چاه میانهٔ دخمه انبار می‌کردند. بنا بر عقاید زرتشتیان، دفن مردار موجب آلودگی عنصر مقدس خاک می‌گردید. در دین زرتشتیان سوگواری و بی‌تابی برای مرگ عزیزان به سختی منع شده‌است.»

Show thread

[۱۰]
کبوترخانه‌ها.
(به گمانم اینجا مزارع اطراف انشعابات زاینده‌رود باشد. مطمئن نیستم. کبوترخانه‌ها بناهایی‌اند همزمان برای جا و مکان دادن به پرنده‌ها، و جمع‌آوری فضولاتشان برای استفاده در کشاورزی.)

Show thread

سلام رفقا! صبح همگی‌تون به خیر!
🌊 🌧️ 💨 🐦 😌

شخص کامل به یک نسبت
از خصایص مردانه و زنانه برخوردارست.
او قادر است بگوید:
«کافی است بگذارم صفات زنانه / مردانه‌ام نمود پیدا کنند
تا زن / مرد شوم».

📖 ذن و عکاسی. نوشتهٔ پل مارتین لستر. ترجمهٔ زانیار بلوری. تهران: حرفه هنرمند، ۱۳۸۵.

Show older
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.