نسخه جدید خیلی خوب شده! همین ماه گذشته بود که بخاطر کندی بیش از حدش سوئیچ کرده بودم روی ولی الآن دوبار برگشتم روی .

@s_vahid_h
از زمانی که نسخه جدید رو نصب کردم (که یک بار هم براش به‌روزرسانی اومد) بارها پیش میاد که یا به شدت کند می‌شه یا کلا گیر می‌کنه. خیلی از افزونه‌ها رو هم غیر فعال کردم. اما مشکل پا برجاست.

در مواردی، ابزار توسعه‌دهنده‌اش هم درست کار نمی‌کنه.

@ahangarha
ابزار توسعه دهنده رو تست نکردم هنوز ولی درخصوص مابقی مواردی که گفتید من تجربه متفاوتی داشتم.

· · Web · 1 · 0 · 1

@s_vahid_h
شاید لازم باشه بزنم تنظیماتش رو بازنشانی کنم. نمی‌دونم. الان انجام می‌دم ببینم درست می‌شه یا نه.

بد بختی اینه که هیچ نشانه‌ای نداره که آدم بفهمه کی ممکنه دوباره قفل بشه. هیچ جوره هم نفهمیدم در چه شرایطی این‌طور می‌شه که بتونم درست گزارش کنم.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.