۰۰۰۰ جدید
۲۳۰۰قدیم

saeb boosted

@cleopatra آدرس رفیقت بده بریم خاستگاری

saeb boosted

@cleopatra ایکس کربن؟ مرفه بی‌درد. آدرس بده بیایم خاستگاری

@mz این بود آرمان‌های ویدلینوکس؟

دیجی‌موویز پولی شد. بد نیوز اوری وان.

درکشون میکنم البته.

کسلوانیا دیدم این دو روز.
میشه چهارمین انیمه ای که دیدم.
همچنان ریک و مورتی بهترینه

@Salizan مامان من میگه سگ بشو مادر نشو

@ssmns اینم که متن‌باز نیست. همون ویز بهتره

میخوام رو‌گوشیم
waze
نصب کنم. باقی نویگیتورا احمقن یا ناقص

نیکلاس‌کیج‌ یه بیست سالیه میره از بولشت‌ ترین‌ فیلمنامه ها انتخاب‌ میکنه که توشون بازی کنه

saeb boosted

"When I was invited in a meeting with seniors having 20 years of experience."

submitted by GreyNinja17

saeb boosted

واقعیت این ه که باید برگردم برم یه سری کتاب متاب مبانی درباره هنر بخونم. و یه لحظه خیلی احساس کردم کار زیادی ه. خیلی کار زیادی ه.

بعد حس کردم غیرممکن ه.

الان ایموجی زانوبه بغل گرفتن ام

Python concurrency, multi-processing and asyncio. 

@AliMirjamali اگه‌با
asyncio
نوشتید میشه‌نمونه‌ کدتون رو ببینم؟

من نزدیک ۷۰ هزار ریکوئست رو با
ThreadPoolExecutor
فرستادم ولی هزارتا هزارتا باهم.

Python concurrency, multi-processing and asyncio. 

@AliMirjamali ThreadPoolConnection پایتون
با ای سینک‌فقط‌ توی جاوا اسکریپت راحتم

ظهر سر کار یه دفعه ابریزش بینی گرفتم. بیرونم کردن به زور 😅😅😅😅 بی بی سی میگه از علائمش نیست ایسنا‌ میگه‌ هست. نمیدونم به رسانه معاند اعتماد کنم یا داخلی

Show older
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.