آیکیا خیلی خوبه، دو تا کمد خریده بودیم چهارتا فرستاده بود (دوتا دیگر را مجانی فرستاده بودند) چهار هفته التماس کردم تا اینکه اومدن بردن

تنها کاری که با اینترنت فیبر یک گیگ می‌تونی بکنی اینکه که تست سرعت بگیری و بگی به‌به چه پینگی، چه سرعتی 😂

پدر و دختر رفتیم بیرون، حماسه آفریدیم و برگشتیم 😂😂😂

من و مدرسه موش‌ها 😂😂😂

نمردمُ و یک چیز خوب از دیدم

معیار پر شدن شکم است نه مقدار کالری 😂

وقتی می‌ره بالا: بفروشمش؟ نه زوده داره می‌ره بالا
وقتی می‌ره پایین: آخ چرا اون موقع که بالا بود نفروختمش 😂

آقای آمازون نابودش کن بره دیگه!

مشکلات ساده با راه‌حل‌های سخت و مشکلات سخت با راه‌حل‌های ساده

اما در کل پراید خیلی بهتر از تسلاست😐

یکی را از بس نمی‌دونه نمی‌گیریم یکی را از بس زیاد می‌دونه! 😂

آدم باید عقل داشته باشد،‌سواد مهم نیست

Show older
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.