برنامه داشتن برای هر چیزی یعنی بهانه داشتن برای نرسیدن به خیلی چیزها

Happy birthday @kdecommunity
Thanks for 25 years of development with love 😘

مدیرم تماس گرفته، می‌گه یک کلاستر ردشیف می‌خواهم با ۳ تا نود برای کوئری‌های اددهاک، پرسیدیم این عدد ۳ از کجا اومد می‌گه من گفتم ۲ نود، مدیر بالایی گفت ۴ نود و اخر سر جمع کردیم و تقسیم بر ۲
سر به کدوم بیابون بذارم خوبه؟

آیکیا خیلی خوبه، دو تا کمد خریده بودیم چهارتا فرستاده بود (دوتا دیگر را مجانی فرستاده بودند) چهار هفته التماس کردم تا اینکه اومدن بردن

تنها کاری که با اینترنت فیبر یک گیگ می‌تونی بکنی اینکه که تست سرعت بگیری و بگی به‌به چه پینگی، چه سرعتی 😂

پدر و دختر رفتیم بیرون، حماسه آفریدیم و برگشتیم 😂😂😂

من و مدرسه موش‌ها 😂😂😂

نمردمُ و یک چیز خوب از دیدم

معیار پر شدن شکم است نه مقدار کالری 😂

وقتی می‌ره بالا: بفروشمش؟ نه زوده داره می‌ره بالا
وقتی می‌ره پایین: آخ چرا اون موقع که بالا بود نفروختمش 😂

آقای آمازون نابودش کن بره دیگه!

Show older
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.