پسر سوسه اینترپرایز خیلی خوبه

آدم‌ها ترسناک می‌شوند وقتی خودشان را به فراموشکاری می‌زنند

برای اولین بار اسم یک خواننده را درست گفتم
مقصودلو!

@eXtrem0us
نه، من کرونا داشتم گفتم فاصله را رعایت کنم تا بنده خدا آلوده نشه

چرا یکی ساعت چهار صبح باید در مورد نفت شیل بخونه؟

اتفاق انتخابی نیست
---
RT @the2ndRahnama
@lVlahtabi کیفیت اتفاقی نیست.
twitter.com/the2ndRahnama/stat

به دلیوری گفتم
Please keep the distance.
غذا را پرت کرد زمین و فرار کرد😂

تو که یک طرفش را USB-C کرده بودی اون طرفش را هم می‌کردی خب 😐

تو این سریال جیران آخر سر سیاوش، ناصرالدین شاه را می‌کشه و کلا مسیر تاریخ عوض می‌شه 😂😂😂

پیانو واقعاً برای خوابیدن خوبه، باید برم تو کارش

RT @JasemMutlaq
Summer of Code 2022 is getting close! Great chance for university students to work on open source projects in with Google. Get paid over the summer and contribute to

Please share this with all computer science or engineering students.

Git Ignore امروز من گاز گرفت 😭

قشنگ مشخصه تو پلنینگ گفتن بابا این که چیزی نیست فوقش نیم استوری پوینت
آما ...

RT @solmaz8080
جدی جدی غزل شاکردوست به میرزا تقی‌خان امیرکبیر گفت «امیرم!» مهدعلیا هم به شاه شهید گفت «ناصر!» قاعدتن بعدش باید می‌گفتن نائنگی می‌قولی؟ :/

دیشب خیلی خوش گذشت طوری که دردم فراموشم شده بود

Show older
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.