Pinned post

منتشر شد!

سرانجام و پس از مدت زیادی صبر، پادکست شخصی خودم را تحت پروانهٔ انتشار آزاد BY-SA از بنیاد کریتیو کامنز منتشر کردم.

آرمان این پادکست، صرفاً اشتراک‌گذاری و بیان واضح و بدون سانسور تمامی حقایق مهمی است که ممکن است در میان روزمرگی‌های ما، جایگاهشان را از دست داده باشند. این حقایق قرار است پیرامون موضوعات فناوری، علوم سیاسی، اقتصاد و فلسفه بیان شود.

در کست‌باکس بشنوید:

castbox.fm/channel/id4708587

یا رب مباد آن که گدا معتبر شود...

نزن بی‌شرف
نزن بی‌ناموس
نزن بی‌همه‌چیز

این هم‌سن پدرته!!

زیبا برتر از زشت است.
واضح برتر از مبهم.
ساده برتر از سخت.
سخت برتر از پیچیده.
سرراست برتر از تودرتو.
و تنُک برتر از متراکم.
خوانایی مهم است.
حالت‌های خاص، آن‌قدر خاص نیستند که اصول را زیر پا بگذارند.
گرچه عملگرایی برتر از خلوص است.
هاشا که خطاها بی‌صدا رد شوند.
مگر واضحاً بی‌صدا شده باشند.
در پیشگاه ابهام، از وسوسهٔ گمان بر حذر باشید.
باید یک (و ترجیحاً فقط یک) راه روشن برای انجام باشد.
گرچه شاید در ابتدا روشن نباشد.
اکنون برتر از هرگز.
گرچه هرگز برتر از هم‌اکنون!

سلام
کیرم توی فلسطین و سوریه
خدافظ

Someone carved the alphabet into a tree and let it deform for five years and made a font out of it: bjoernkarmann.dk/occlusion-gro

در شبی که گذشت، نیروهای امنیتی به شهرک زرایی در دزفول هجوم برده‌اند. پیش‌علی غالبی حاجیوند سرش را از پنجره بیرون برده و همانجا ماموران به سرش شلیک کرده و او را کشته‌اند.

پیش‌علی غالبی حاجیوند،
روانش شاد

از جاستینا بدم میاد ولی آهنگ فریاد رو خیلی عالی خوندن با رعنا منصور

این‌جانب می‌فرمایم:
نوار بهداشتی هم بال داره، پس هرکی بال داره فرشته نیست!
سس ماست

ترکیب طبایع چو به کام تو دمی است
رو شاد بزی اگرچه بر تو ستمی است
با اهل خرد باش که اصل تن تو
گردی و نسیمی و غباری و دمی است

» رباعیات » رباعی ۲۳

پدر و مادر، فرزندی به دنیا می‌آورند و می‌کوشند تا فرزندشان را شبیه خودشان کنند و نام این کار را «تربیت» می‌گذارند.

هنگام سپیده‌دم خروس سحری
دانی که چرا همی‌کند نوحه‌گری؟
یعنی که نمودند در آیینهٔ صبح
کز عمر شبی گذشت و تو بی‌خبری

» رباعیات » رباعی ۶۵۰

✅ ماستودون
❌ ماستادون

که با این در، اگر دربند در ماند، در ماند…

مو برتولت
مو برشتُم
که دیشو کناب نوشتُم

دختر یکی از فامیلامون معلم خصوصی‌اش یه آقای کچله (((((((:

Show older
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.