Follow

عدم حضور پررنگ زنان در رویدادهای مرتبط با آزادی نرم‌افزار (دست کم رویدادهای تهران) به شدت من رو در فکر فرو برده. خصوصاً در جشن روز آزادی نرم‌افزار امسال!

· · Web · 2 · 1 · 5

@sina
واقعیتاً تو هیچ جا نیستن یا تعدادشون کم هست ببینی مثلا تو فلان حوزه کامپیوتر تو هر گروه از هر ده یا هفت نفری ، فقط یکیشون زن هست بقیه مردن.
عه باو یه چیزی گفتم که فکرمو برد😐

تو جهنم تخت بالایی مال منه داداش

@mahdibehkar

جامعه در خاورمیانه و ایران، همیشه سعی کرده زنان رو به سکوت و انزوا هدایت کنه و این یه واقعیته که بیشتر مواقع خود زنان هم ساکت بودن و کمتر فعال بودن رو نشان از جذابیت یا متانت می‌بینن!

جدا از این که نقد من ساختارگرایانه است، این یه قضیه رو هرگز نتونستم هضم کنم که چرا توی جامعهٔ کامپیوتری‌ها اینقدر زنان حضور ناچیزی دارن. نمی‌فهمم چه مانعی برای کارهای مرتبط با کامپیوتر سر راهشون قرار گرفته.

اما در کل به نظرم درباره جامعهٔ خودمون، زنان هستن که تکونی به خودشون نمی‌دن زیاد.

@sina
ولی تا دلت بخواد پایان نامه و کلا تئوریات هر چی مربوط به درس دانشگاهه ... خانوما خودشون نشون میدن
کلا تو کار های عملی ضعیف هستن

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.