Follow

منتشر شد!

سرانجام و پس از مدت زیادی صبر، پادکست شخصی خودم را تحت پروانهٔ انتشار آزاد BY-SA از بنیاد کریتیو کامنز منتشر کردم.

آرمان این پادکست، صرفاً اشتراک‌گذاری و بیان واضح و بدون سانسور تمامی حقایق مهمی است که ممکن است در میان روزمرگی‌های ما، جایگاهشان را از دست داده باشند. این حقایق قرار است پیرامون موضوعات فناوری، علوم سیاسی، اقتصاد و فلسفه بیان شود.

در کست‌باکس بشنوید:

castbox.fm/channel/id4708587

· · Web · 1 · 0 · 3

، قسمت ۱ - آزادی نرم‌افزار

در این قسمت از سیناکست با @danialbehzadi به بحث و گفتگو درباره آزادی نرم‌افزار و نرم‌افزارهای آزاد پرداختیم. به عنوان یک هوادار آزادی نرم‌افزار، همیشه برام جالب بود که بتونیم یک گفتگوی گرم و اساسی با دانیال دربارهٔ این موضوع داشته باشیم و آن را در اختیار دیگران قرار بدیم.

castbox.fm/episode/قسمت-۱---آز

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.