باید قبول کرد که (یا معادل آزادش، لینیج) بهترین سیستم عامل موجود برای دستگاه‌های موبایل و تبلته ولی در نهایت هیچ سیستم عامل خوبی روی این دستگاه‌ها نیست که من بتونم بگم باهاش راحتم.

روز به روز هم دارن آشغال‌تر می‌شن. ای کاش یه پدرآمرزیده‌ای پیدا می‌شد یه سیستم عامل گنو/لینوکسی جامع و درست حسابی واسه موبایل توسعه می‌داد. من حاضر بودم ۲ برابر هزینه کنم که همچون گوشی‌ای داشته باشم.

@sina
لینیج ک خیلی خوبه، ولی اندروید آشغالی بیش نیست.
PostmarketOS شنیدم که خیلی خوبه
هنوز تستش نکردم

@Parsa @sina اندروید آشغاله ولی رو لینوکس یه بار موبایل دیتا روشن میکردم گوشی ریبوت میکرد
تاچمم ریده بود
باطری هم زرتی تموم میشد
ولی بی شوخی اگه تاچم اونجوری نبود میموندم روش

Follow

@Parsarch @Parsa

واقعیت رو باید پذیرفت.
گنو/لینوکس، مناسب موبایل نیست.

اساساً برای موبایل تولید نشده، من اگر جای یه تیم توسعه باشم به جای این که گنو رو بکوبم و از نو برای گوشی‌های موبایل بسازم، می‌رم همون لینیج رو ۱۰۰ برابر بهتر توسعه می‌دم و ساختارش رو یه حالت منطقی‌تری می‌سازم.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.