خواب دیشب: یه دیجی‌مون خبیث به اسم برک‌مون رو شکست دادیم. سیل همه‌جا رو گرفت. یه دختره تو مهمونی گم شد. تو مسابقهٔ خوانندگی شرکت کردیم.

@danialbehzadi

موردی که واقعاً عجیبه، اینه که خوابت رو با این جزئیات به خاطر میاری! من هر وقت یه خواب طولانی مثل این ببینم، تهش ۱۵ تا ۲۰ درصدش یادم بمونه.

@danialbehzadi @sina
من اگه تا بیدار شدم ، همونجا در لحظه بهش فک نکنم چی بود خوابم ، چند دقیقه بعد یادم میره !

@sudo @danialbehzadi

آره دقیقاً منم همین‌طور
تازه خیلی وقت‌ها همونش هم یادم نمیاد که بخوام در لحظه بهش فکر کنم

علتش هم اینه که وقتی انسان خوابه، توی مغز ماده‌ای ترشح می‌شه که باعث غیرفعال شدن حافظه می‌شه و اون لحظه داری می‌بینی، حس می‌کنی و می‌فهمی اما نمی‌تونی به خاطر بسپاری چون هاردت قطعه ((:

Follow

@sina @danialbehzadi
خب چرا هاردو قطع میکنه آخه ؟ 😂

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.