Chào bạn, tôi là Nguyện.Tôi dùng Mastodon từ 2018, trên instance cũ @mastodon.social. Lý do hơi hề hước một tí nên phải chuyển qua chỗ này. Trang này là trang micro-blog riêng, mình dùng để nói vài thứ linh tinh về mạng , những thứ cũ kỹ hoài niệm, những món (trong tương lai) và những chia sẽ vụn vặt mà tôi biết, từ có thể là từ các bạn các bạn.

mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.