منم از فرصت استفاده کنم و برای دخترهای برنامه نویس افغان @CodeToInspire
این‌جا تبلیغ کنم Grinning face with smiling eyes
اگه تمایل داشتید می‌تونید دونیت کنید (از طریق این لینک: codetoinspire.networkforgood.c)
یا برای پروژه‌های برنامه‌نویسی، کارآموزهای این موسسه رو استخدام کنید (لینک: codetoinspire.org/hire-a-cti-g)

twitter.com/iam_vee/status/142

Follow

آهان یه مورد تصادفی جالبی که چند ماه پیش تو سایتشون دیدم، اینه:
علی رغم این که «پرشیاز گات تلنت» خیلی مزخرف بود، یه شرکت کننده خفنی داشت که golden buzzer هم زدن براش، یه آقایی بود که آهنگ my way فرانک سیناترا رو خوند. اون آقاهه هم توی advisory board همین code to inspire هست.

چقدر شبیه گزارش‌های جواد خیابانی شد توییتم :)))))

twitter.com/iam_vee/status/142
twitter.com/iam_vee/status/142

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.