احتمالاً فردا باید با بالش برم سر کلاس. تا الان آزمون طراحی می‌کردم. :jennpls:

چهل برای کوک داده.
:-[

- ساقی‌ای خوب است که حد مشتری‌اش را بداند. :-]

@alirezahayati
داییم صدات رو شنید. دو روزه فقط به حرفهای تو استناد می‌کنه. :-]
خیلی خندیدیم با حرفهات. :-]
خیلی باحالی!

بلد باشم چه‌طور و با چه کارهایی به تنهایی حال خودم را خوب کنم و مراقب خودم باشم.
شخصی‌سازی کنم و قانع نباشم به کارهای همیشگی یا کلیشه‌ای یا مثل دیگران. خودم راه بسازم.

Privacy is power. What people don't know, they can't ruin.

@Zahra هنوز گرسنه‌ای؟
مراقب خودت باش.

@rzasharifi

البته این‌جا خطاب باید به ستاره‌ها باشد.

ای آسمان پُر ستاره!
ستاره‌هایت را می‌شمارم،
تا سپیده‌دم.

ای ستاره‌ها!
تا صبح می‌شمارمتان؛
اما ندارمتان.
:-]

ای ستاره‌!
به چشم آمدی!
خیره‌ام به تو
از دور
از دور دست

تهی بودم.
پر از شورم دوباره،
لبریز از عشق.

@rzasharifi چه باحال!
می‌تواند بخشی از یک ترانه باشد.

@ebi
برای من چپ
:-]
چپ‌دستم.

مرغ سحر [در کنسرت هم‌نوا با بم] را پخش کردم، برای دانش‌آموزانم هم فرستادم. دلم برای محمدرضا شجریان تنگ شده است؛ حتی با امتیاز جنسیتی که داشته است. :-]
از امیدهای کوچک تهی شده‌ایم.

Show older
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.