آهای طرفداران و خبر‌های این رو که شنیده‌اید دیگه! خوب مشاوران و اعضای کمیته‌اش رو هم بشناسید!
برید اینجا بخونید که این آقایان با کیا همکاری می‌کردند :ablobspin:
t.me/toofanreports

خب این شما و این رفیقان آدم‌فروش و خیانت‌کارتان(البته خیانت به شما، چون من اطلاعاتی‌ام اگر یادتون باشد :ablobcool: ) یعنی دانیال بهزادی و محمد تشکری میانرودی!

حالا می‌تونید به داشتن همچین رفیقی افتخار کنید و بیایید اکانت من رو ریپورت کنید :blobcheer:

Follow

حالا این رو هم بگم، چون باید برایتان جالب باشد که بدانید همین محمد تشکری! قبل از هر کسی از انتخاب زارع‌پور به عنوان وزیر کاملا مطلع بود! :ablobrollingeyes:
این ویدیو رو ببینید تا متوجه بشوید که سوزنچی چقدر فحاش و اطلاعاتی و فلان و بهمان است! دوستان‌تان پاک و انسان‌های درستی هستند. :ablobdundundun:

youtu.be/HQzSJOqdBMY

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.